Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Akira PhanTuấn HưngCẩm LyVân Quang LongHồ Quang HiếuPhi Nhung

Bảy Ngày Đợi Mong
Số lần xem: 885

Lời Nhạc

Anh dặn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố.
Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh.
Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấỵ
Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phaị

Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang.
Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng
Mùa đông thứ tư sang.

Qua thứ năm nhẹn ngào giận anh đêm thứ sáu
Quyết em, quyết dặn lòng không nói nửa lời,
Dù là ghét anh.
Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời,
Cho mắt em lệ rơị