Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Hồ Quang HiếuĐàm Vĩnh HưngLương Bích HữuDuy MạnhAkira PhanVân Quang Long

Bèo - Đào Phi Dương
Số lần xem: 2157

Những bài liên quan:
Lời Nhạc

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi ... í i ì ... bèo dạt
Mây í i ì ... trôi,
chim sa, tang tính tình ... í i ì ..., cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy anh ...

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngã ... a á à ... ngang đầu
Thương nhớ ... ờ ơ ... ai, sao rơi ... đêm sắp tàn ... í i ì ...
trăng tà,
Người ra đi có nhớ, (hay người xa có nhớ)
là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
sao chẳng thấy anh ...

Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh
Anh ơi, em vẫn đợi ... í i ì ... mỏi mòn
Thương nhớ ... ờ ơ ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì ... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh ...

Thương nhớ.. ờ ơ ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì ... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh ...