Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Y PhụngBảo ThyHồ Quang HiếuPhi NhungNhư QuỳnhLương Bích Hữu

Chiếc Thuyền Nan - Lương Bích Hữu
Số lần xem: 2057Cùng một ca sĩ:

Người Yêu Lý Tưởng Lương Bích Hữu
Long Time No See You Lương Bích Hữu
Trễ Hẹn Nữa Rồi Lương Bích Hữu
Ây Da Ây Da Lương Bích Hữu
Dằm Trong Tim Lương Bích Hữu
Chiếc Hài Lọ Lem Lương Bích Hữu
Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi Lương Bích Hữu
Cún Yêu Lương Bích Hữu
Chatting Lương Bích Hữu
Miss You Lương Bích Hữu

Xem Thêm

Lời Nhạc

Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

1. i tới Tô-Ky-Ô
Mình xách tay chiếc dù
Mặc áo ki-mô-nô
Tô-Ky-Ô Tô-Ky-Ô
Dù là dù với ki-mô-nô

(K)
2. i tới Chi-ca-gô
Mình bắt tay găng-xtơ
Cười với anh Charlot
Chicago, Chicago
Cười là cười với anh Charlot

(K)
3. i tớ Ka-ra-chi
Mình muốn thêm béo phì
Thì đớp cơm cà ri
Ka-ra-chi, Ka-ra-chi
Phì là phì với cơm cà ri

(K)
4. i tới Mê-xi-cô
Mình thấy anh đấu bò
ội nón som-bré-ro
Mêxicô, Mexicô
Bò là bò với som-bré-ro

(K)
5. i tới Mônacô
Mình muốn mau hết tiền
Thì ghé Monte Carlo
Monaco, Monaco
Tiền là tiền với Monte Carlo