Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Cẩm LyTrường VũKhánh PhươngPhi NhungDuy MạnhPhan Đinh Tùng

Hạ Xanh
Số lần xem: 755

Lời Nhạc

Làn mây trắng nhẹ bay baỵ
Trời xanh xanh thế! Đâu rồi tiếng vẻ
Bờ cát trắng nhẹ êm êm,
Biển xanh xanh thế! Đâu rồi dáng em?
Bờ môi em là cánh hồng rơi,
Một cơn mưa tới, cho đời thắm tươi
Chiều buồn như một mối sầu chung,
Lòng em nghe thoáng tơ chùng chốn xa (á.á á há!)
Ô hay! Loáng thoáng mùa hạ đến rồi, gieo muôn mầm sống cho đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Nhớ thương nhau đến muôn đờị
Làn mây trắng nhẹ bay baỵ
Trời xanh xanh thế! Đâu rồi tiếng vẻ
Bờ cát trắng nhẹ êm êm,
Biển xanh xanh thế! Đâu rồi dáng em?
Bờ môi em là cánh hồng rơi,
Một cơn mưa tới, cho đời thắm tươi
Chiều buồn như một mối sầu chung,
Lòng em nghe thoáng tơ chùng chốn xăá.á á há!)
Ô hay! Loáng thoáng mùa hạ đến rồi, gieo muôn mầm sống cho đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Nhớ thương nhau đến muôn đờị
Ô hay! Loáng thoáng mùa hạ đến rồi, gieo muôn mầm sống cho đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Nhớ thương nhau đến muôn đờị
Ô hay! Loáng thoáng tình yêu đến rồi! Cho ta càng thấy yêu đờị
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Hãy yêu nhau đến muôn đời
Đời xa lắm tôi càng muốn yêu ...
Đời xa lắm tôi càng muốn yêu ..