Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Trường VũNhư QuỳnhKhánh PhươngAkira PhanHồ Quang HiếuDuy Mạnh

Lời Nhạc

Một chiều nào
Anh bước đi
Em tiễn chân anh tận cuối trời
Nghe dặn lời
Rằng chiến đấu đừng sờn lòng
Rằng sóng gió đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ

ĐK:

Máu còn rơi sương còn rơi
Bao lớp người tuyền tuyến phương xa
Ngăn quân thù giày xéo dân ta
Cho một ngày mới
Một nguồn vui tới
Xuân phơi phới

Như giòng sông
Qua đại dương
Qua bao gềnh và đá cheo leo
Đấu tranh này bền lòng em ơi
Mới tới ngày nắng ấm

Và xa xôi em nhớ lời
Rằng muốn có một ngày về
Thì chiến đấu
Đừng sờn lòng đừng nề gian khổ ...!