Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Y PhụngĐông NhiDuy MạnhTrường VũPhan Đinh TùngCẩm Ly

Lời Nhạc

Mây vươn vài cơn gió gieo buồn
Hạt mưa rớt trên đường
Chiều dâng bao niềm thương
Quanh co đường đi vắng tiêu diều

Ai ngân đàn trong tiếng mưa chiều
Hình dung dáng yêu kiều
Lòng chưa tan sầu vơi
Mưa ơi đừng phai úa xuân đời
Ha nếp sống ấm vui, cho hương đời thắm tươi

Chiều hỡi, mưa về cho người đi nhớ lời
Hay ngược dng sầu vương gieo đau thương
Chiều hỡi, mong chiều về còn mãi yên vui
Cho người về ha nét môi tươi
Ai đi, dừng bên tiếng mưa chiều

Lòng thương nhớ nhau nhiều
Người phương xa giờ đâu
Mưa rơi còn rơi mãi trong đời
Thì chấp bến chia phôi
Cho hoa lòng ấm vuị