Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Phi NhungLương Bích HữuKhánh PhươngĐan NguyênKhổng Tú QuỳnhY Phụng

Lời Nhạc

Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổị
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay
như gió, như mây bay qua đời con,
như gió, như mây bay qua thời gian.

Ôi Mẹ của tôi!
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côị
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côị
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lọ
Đói cơm khát nước biết người nào lọ

Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổị
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,
tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mớị
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ