Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Phan Đinh TùngCẩm LyTuấn HưngPhi NhungHồ Quang HiếuY Phụng

Ơn Nghĩa Sinh Thành - Bảo Yến
Số lần xem: 2657Cùng một ca sĩ:


Xem Thêm

Lời Nhạc

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.
Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy rạ
Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân.
Vì đâu, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có tả
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra ...