Karaoke Online Mã Số

Tổng cộng có 12400+ bài karaoke. Lương Bích HữuTuấn HưngKhổng Tú QuỳnhĐàm Vĩnh HưngPhan Đinh TùngAkira Phan

Tình Thư Của Lính - Trần Thiện Thanh
Số lần xem: 1949Lời Nhạc

Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác aó Treijị Từ khi anh xa nhà, một ngàn dêm nhung nhớ giữa trời mâỵ Ngại chăng dêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vụ Một thằng ước ao dể một thằng khát khao, còn mình thì nằm dếm saọ

Dồn anh bên sông cạn, và hoàng hôn ướt dẫm đáy sông thưạ Nhiều tên trong dơn vị gọi dùa anh chiến sĩ của mộng mợ Thường khi hai ba thằng, chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung. Một thằng nhớ em, dể một thằng nhớ thêm. Một thằng thì hình lấy xem.

** Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước dâu em. Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa da tình. Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngaỵ Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầỵ

Chiều hôm kia thăm làng, tiểu dội anh ra dứng gác ven ranh. Một cô đi trên dường, dẹp tựa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm, đường chiều xưa ngời sáng aó em xanh. Thèm một nét môi, một lần về phép thôi, và mình thì lại có đôị

Thư của lính thư không được dài như mong ước đâu em. Thư của lính chấm dứt ở dây, sau khi đề thêm hai chữ hôn em.